088- 792 88 70 info@di-company.nl

Zorgvriendelijk beleid effectief – ook voor doorstroom vrouwen naar de top

Op 30 juni 2016 overhandigden WOMEN Inc. en Great Place to Work het eerste exemplaar van de whitepaper ‘De winst van zorgvriendelijk werkgeverschap’ aan Harry van de Kraats, algemeen directeur van de AWVN. Ook Richard Adamowicz, algemeen directeur van ArboNed en Sandra Lutchman, directeur van Talent naar de Top, namen het rapport in ontvangst.

Uit de whitepaper blijkt dat zorgvriendelijk beleid – waarbij bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met de levensfase van werknemers – lonend is. Het levert onder meer een kostenbesparing van 25% op ziekteverzuim en leidt tot 2% minder verloop. Ook heeft het een positieve invloed op de doorstroom van vrouwen naar hogere- en topposities: 19% vrouwen in senior managementposities vs. 11% gemiddeld.

Klik hier voor het bekijken van de video en het downloaden van de whitepaper.