088- 792 88 70 info@di-company.nl

WOMEN Inc. pakt stereotypering aan #Beperkt zicht

 Vrolijke Marjan (49) Runt Zonder Stress Shell En Gezin

WOMEN Inc. heeft een succesvolle maand achter de rug met de campagne #BeperktZicht. Begin september riepen zij alle Nederlanders op om een maand lang éxtra alert te zijn op stereotypering in de media en voorbeelden online te delen.

We hebben ze namelijk allemaal: bewuste en onbewuste vooroordelen over vrouwen en mannen. Of ze nou zwart of wit, jong of oud, homo- of biseksueel zijn. Met de campagne wil de organisatie ervoor zorgen dat publiek én mediamakers zich bewust worden van de effecten van stereotypering en de impact hiervan op vrouwen en ieder ander die zich niet gerepresenteerd voelt in de media.

Bekijk de opvallende berichten in de media

Jannet Vaessen, directeur WOMEN Inc. en auteur van IEDEREEN Inc. over de campagne:

“Wij zien dat stereotypering een negatieve impact heeft op vrouwen. Stereotypen schrijven voor hoe vrouwen zich moeten gedragen en dit beïnvloedt hun kansen in de samenleving.”

Representatie van vrouwen: kwantitatief en kwalitatief
De publicatie die WOMEN Inc. eerder dit jaar publiceerde, laat alarmerende cijfers zien over de sterk achterblijvende
en stereotiepe representatie van onder meer vrouwen in de media. Vrouwen komen niet alleen minder vaak in beeld
dan mannen, maar ook vaker op een andere manier. Dat komt onder andere doordat aan vrouwen en mannen
andere eigenschappen worden toegeschreven. Een vrouw zien we als gevoelig, lief, sociaal en zorgzaam, terwijl een
man als ambitieus, competent, dominant en zelfstandig wordt gezien. Wanneer een vrouw ambitieus is, past dit niet
bij het beeld van hoe zij ‘hoort’ te zijn. Ze is dan bossy of bitchy. Andersom is een man die voor zijn kinderen zorgt
soft . Bovendien toont de studie aan dat de norm in onze maatschappij de witte, hoogopgeleide, heteroseksuele man
is. Iedereen die dit niet is wijkt af van de norm. Taalgebruik speelt hierbij ook een belangrijke rol: (witte) mannen zijn
chirurg of advocaat. In het ‘afwijkende’ geval gaat het om een vrouwelijke chirurg of een zwarte advocaat.