088- 792 88 70 info@di-company.nl

Wettelijk streefcijfer voor topvrouwen van kracht: laatste kans

 MG 9793

Op 13 april jl is het wettelijk streefcijfer van 30 procent vrouwen in de top weer van kracht gegaan. De regeling kwam in januari 2016 te vervallen, maar wordt nu voortgezet tot januari 2020. Yelly Weidenaar, directeur D&I Company, is blij dat de regeling weer is ingevoerd:

 

“We zagen al een groot verschil bij bedrijven die het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend. Deze bedrijven zijn gecommitteerd, stellen hun eigen streefcijfer vast, worden jaarlijks gemonitord en doen het aantoonbaar beter. Echter, uit de Bedrijvenmonitor blijkt dat maar 10% van de bedrijven die niet voldoen aan het streefcijfer, dit toelichten in het jaarverslag”

 

Hoogleraar Corporate Governance Mijntje Lückerath van Tilburg University zegt in een interview met NOS dat het streefcijfer inderdaad wordt nageleefd en de controle erop niet goed is. Lückerath hoopt dat de controle strenger wordt en dat bedrijven op hun diversiteitsbeleid worden aangesproken door werknemers, aandeelhouders en klanten.

De Wet Bestuur en Toezicht (WBT) is bedoeld om de verhouding mannen-vrouwen in de bestuurskamers evenwichtiger te krijgen. In de RvC gaat het vaak de goede kant op, terwijl de evenwichtige verdeling in de RvB achterblijft. Van een evenwichtige verdeling is volgens de Rijksoverheid sprake als tenminste 30 procent van de zetels door vrouwen wordt bezet en tenminste 30 procent door mannen. Wanneer het streefcijfer niet wordt gehaald, moet de onderneming dit toelichten in het jaarverslag. De grote NV’s en BV’s, waarvoor de regeling geldt, krijgen nog een laatste kans om aan het streefcijfer te voldoen voordat er een quotum ingevoerd moet worden, aldus demissionair minister Bussemaker tijdens het Topontbijt 2017.