088- 792 88 70 info@di-company.nl

Topvrouwen benoemd

Topvrouwen Benoemd

Bij AKD advocaten is Cécile Jager per 5 oktober aangesteld als partner.

Rozan Dekker is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen bij Holland Casino.

Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is Loes Mulder benoemd als secretaris-generaal.

Anita Vegter is per 1 september directeur-generaal rechtspleging en handhaving bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Sylvia Butzke wordt per 1 november Chief Operating Officer bij de unit Vermogensbeheer van PGGM.

Per 1 november gaat Angelique Keijsers aan de slag als Chief Compliance Officer bij Rabobank.

Bij VNO-NCW is Guusje Dolsma plaatsvervangend directeur sociale zaken geworden.