088- 792 88 70 info@di-company.nl

Diversiteit: hoe staan we ervoor?

Om uw diversiteitsbeleid te kunnen vaststellen, is het van belang dat u weet of en hoe diversity & inclusion in uw organisatie verankerd is. D&I Company zet hiervoor meerdere tools in. Zo analyseren we uw organisatie op: organisatiecultuur, inclusief leiderschap, HR-processen, ambitie en kansen. We zoeken uit hoe verschillende groepen deze thema’s ervaren en of er sprake is van discrepantie daartussen. Met de uitkomsten kunt u nóg beter focussen op uw diversiteitsbeleid.

Hoe staat uw organisatie ervoor als het gaat om diversity & inclusion? We vertellen graag meer in een vrijblijvend gesprek.