088- 792 88 70 info@di-company.nl

European Women on Boards (EWoB) is een not-for-profitorganisatie die in juni 2013 werd opgericht, met als visie de creatie van een uniek netwerk van grote aangesloten organisaties in Europese landen die allemaal samenwerken om hetzelfde doel te realiseren, namelijk een gebalanceerde vertegenwoordiging van vrouwen in raden van bestuur. Met nu al 10 leden in negen landen (Women on Board/België, Odyssey/Tsjechië, Board Professionals/Finland, Association Femmes Diplômées Expertise-Comptable Administrateurs en Financi’elles/Frankrijk, FidAR/Duitsland, Valore D/Italië, Talent Naar De Top/Nederland, Norwegian IoD/Noorwegen, Iod/Engeland) wil EWoB uiteindelijk invloed uitoefenen in de gehele EU en EEA-zone. Het EWoB-netwerk wordt medegefinancierd door de Europese Unie. Meer info: www.ewob-network.eu