088- 792 88 70 info@di-company.nl

Salariskloof m/v wordt kleiner

Mountains 1033979 1920

Uit een recent rapport van het CBS blijkt, dat het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen over de jaren is gekrompen. Mannen verdienen nog altijd meer dan vrouwen, maar tussen 2008 en 2014 is de gemiddelde salariskloof met 2 procentpunt kleiner geworden.  Dat geldt zowel voor het bedrijfsleven als voor de overheid. Gecorrigeerd naar factoren als opleidingsniveau, beroepsniveau en werkervaring, verdienden vrouwen in het bedrijfsleven in 2014 nog steeds 7% minder dan mannen (in 2008 was dat 9%).  Bij de overheid is het verschil 5% (t.o. 7% in 2008).

Jonge vrouwen verdienen (tijdelijk!) meer dan mannen

Uit de cijfers van het CBS blijkt ook dat jonge vrouwen zelfs méér verdienen dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Het hogere uurloon van jonge vrouwen hangt volgens het CBS samen met het feit dat ze gemiddeld genomen hoger opgeleid zijn. Ook ronden zij hun studie eerder succesvol af en kunnen hun carrière dus eerder starten.

Echter, in de loop van de tijd verandert de salarisvoorsprong van vrouwen weer, in het voordeel van mannen: in het bedrijfsleven verdienen mannen vanaf hun dertigste weer méér. Hoe het komt dat vrouwen deze voorsprong in de loop van hun carrière weer verliezen kan het CBS niet concreet zeggen. “Of de verschillen die (…) te maken hebben met seksediscriminatie of andere oorzaken kan met dit onderzoek niet worden vastgesteld.”

Bronnen: NRC 23 november 2016, CBS.nl