088- 792 88 70 info@di-company.nl

Onze visie

D&I is logisch, slim en fair

Diversity & inclusion (D&I) is een belangrijk strategisch organisatiethema.
In een diverse en inclusieve organisatie worden talenten optimaal benut en prestaties en besluitvorming verbeterd.
Beleid om meer D&I te realiseren is dan ook logisch, slim en fair.

Het is logisch, want (potentiële) medewerkers, klanten en andere stakeholders zijn divers.
Het is slim, want onderzoek en ervaring wijzen uit dat het de besluitvorming en bedrijfsprestaties verbetert.
Het is fair dat verschillende talenten daadwerkelijk gelijke kansen krijgen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Onze missie

ROI: Return On Inclusion

D&I Company heeft drie pijlers: charter, community en consultancy. Hiermee activeren en ondersteunen we organisaties, leiders en teams om de kracht van diversiteit productief te maken voor een inclusieve en innovatieve organisatie. Uw return on inclusion!

Daarnaast verbindt D&I Company wetenschappelijke kennis aan praktijkervaring, doet veldonderzoek en is actief in het politieke en maatschappelijke debat over diversity & inclusion.

Onze basis ligt bij gender diversity, onze focus en invalshoek is inclusion.

ROI Return on inclusion

Return on inclusion

Diversity & inclusion (D&I) leiden tot optimale benutting van talenten én tot verbetering van bedrijfsprestaties. Diverse onderzoeken (van o.a. Catalyst, McKinsey) toonden dit aan. In een inclusieve organisatie worden méér talenten benut, is het innovatievermogen groter, is de besluitvorming beter én krijgt iedereen daadwerkelijk gelijke kansen. Kortom: D&I is logisch, slim en fair!
D&I Company helpt u om dit te realiseren. Via onze community, charter en consultancy.

Onze ambitie

  • Relevantie: met en voor de voorhoede en de top van Nederland werken we aan een belangrijk maatschappelijk en economisch issue.
  • Deskundigheid, expertise: we zijn thought leader op het terrein van diversiteit & inclusion.
  • Innovatie: diversiteit leidt tot creativiteit en innovatie, tot andere patronen en manieren van werken.
  • Verbinding: als netwerk en community verbinden we organisaties en mensen om elkaar te inspireren, te stimuleren en om ervaringen te delen; we verbinden ook wetenschappelijke bevindingen aan praktische ervaringen.
  • Ontwikkeling: we helpen organisaties, leiders en medewerkers zich te ontwikkelen. En hiermee – en door onze politieke en maatschappelijke agendasetting – dragen we bij aan een belangrijke ontwikkeling in de samenleving.
  • Evidence based: we werken met en voor onze klanten vanuit bewezen wetenschappelijke inzichten en effectieve praktijkervaringen.

Wat is uw ambitie? We praten er graag met u over door!