088- 792 88 70 info@di-company.nl

Community, Consultancy, Charter, Code, Cross-company, Carrière.

D&I Company heeft twee componenten: de Community en de Consultancy.
In de Community staan Charter en Cross-company diensten centraal. De Consultancy diensten zijn gericht op Cultuur-, Company- en Carrièreontwikkeling.

Consultancy

De consultants en trainers van D&I Company beschikken over een brede ervaring en specifieke expertise. Zij helpen u bij het daadwerkelijk realiseren van verandering op het gebied van inclusief leiderschap en diversiteit en bij het realiseren van uw beleid. Zij sluiten daarmee aan bij de doelstelling en dynamiek in uw organisatie. De focus ligt op organisatie- en gedragsontwikkeling.
Onze adviezen en trainingen bieden we zowel in-company als op open inschrijving. De in-company aanpak is altijd maatwerk en omvat een breed palet, waaronder:

 • Cultuur en ontwikkeling:
  • Trainingen Inclusief Leiderschap voor (toekomstige) leiders
  • Trainingen ‘Een kwestie van kijken’ voor beoordelaars en selecteurs
  • C-Level Masterclass D&I
  • Trainingen D&I advies voor HR- en MD-professionals
  • Cultuurbarometer, Total Body Scan D&I
 • Carrières en ambitie:
  • Vierdaags Programma Van Talent naar Topvrouw
  • Diversity proof HR-instrumentarium
  • Behoud van talent, voorkomen van ‘regretted losses’
  • In company mentoring en sponsoring
 • Collegiale en wetenschappelijke scholing:
  • Colleges: praktijkcolleges D&I management
  • Collegiale intervisie voor D&I professionals
shutterstock_118368721

Community

Circa 200 organisaties maken deel uit van de D&I Community. Zij maken gebruik van:

 • Charter en Monitor: het Charter is een getekende overeenkomst met concrete doelstellingen, commitment en afspraken voor het realiseren en duurzaam borgen van diversity & inclusion. Leden van de Community hebben het Charter ondertekend.
  Dankzij de periodieke Monitor die hieraan is verbonden, krijgen zij inzicht in de voortgang van hun charterdoelstellingen. En aanbevelingen voor verbetering. Bovendien biedt de Monitor benchmarkinzichten in hun sector. Aangetoond is dat organisaties die deze tools hanteren een ruime voorsprong hebben. Lees hier meer.
 • Cross-company programma’s en events: de D&I Community is een actief kennisnetwerk en een platform voor profilering. Tijdens inspiratie workshops en topevents krijgt u praktisch toepasbare informatie, good practices en tools. Story sharing: u gaat in gesprek met topbestuurders en voorlopers rondom diversiteit en inclusie.  Check hier onze agenda voor cross company events.
  Ook kunt u deelnemen aan effectieve cross-company mentoringprogramma’s, die bijdragen aan zowel carrière ontwikkeling als aan inclusief leiderschap.
 • ‘Case’ en actualiteit: D&I Company zorgt ervoor dat het belangwekkende maatschappelijke thema diversity & inclusion op de politieke en maatschappelijke agenda staat en blijft. Vanuit onze rol en ervaring heeft D&I Company een uniek inzicht in de relevante ontwikkelingen op zowel bedrijfs- als maatschappelijk niveau, waarmee we u optimaal kunnen informeren en adviseren.
 • Executive Code Search: ruim twintig executive search bureaus ondertekenden deze code. Daarmee committeren zij zich aan een actieve rol om het aantal vrouwen in topposities te vergroten.
 • Carrière events: In samenwerking met VNO-NCW en topvrouwen.nl worden regelmatig events georganiseerd, waarbij topvrouwen in gesprek gaan met executive search bureaus en CEO’s.

Onze klanten zijn divers, dus wij moeten ook divers zijn. Dan leveren we een betere service en zijn we een betere bank.  (Jan van Nieuwenhuizen, Raad van Bestuur Rabobank)