088- 792 88 70 info@di-company.nl

Opportunity in Bedrijf/Advies en Talent naar de Top nu samen D&I Company

D&Icompany RGB 600dpi

Opportunity in Bedrijf/Advies en Talent naar de Top staan samen met hun leden voor dezelfde ambitie: diversiteit en in het management van organisaties versterken en productief maken. Beide organisaties werken inmiddels ruim een jaar intensief samen en zijn nu één organisatie: D&I Company.

Met de start van D&I Company positioneren we ons eenduidig als hét kennisnetwerk en adviesbureau voor ‘diversity & inclusion’ (D&I) van Nederland.

Drie pijlers dragen bij aan de doelstellingen van organisaties

Het samengaan geeft een breed palet aan activiteiten en advies, gebaseerd op drie pijlers: Charter (concrete doelstellingen en monitoring), Community (uitwisseling in actief netwerk en top events) en Consultancy (advies en diverse trainingen).

Naast het vertrouwde aanbod zoals het Charter, de Monitor, Cross Mentoring en Van Talent naar Topvrouw, biedt D&I Company nieuwe diensten zoals de masterclass Boardroom Dynamics, de zelftest Inclusief Leiderschap en Mixed Mentoring. Daarnaast zetten we met deze krachtenbundeling verder in op de verbinding met wetenschappelijk onderzoek naar effecten en best practices op het gebied van D&I.

Op de nieuwe website www.di-company.nl vindt u alle informatie over onze dienstverlening en het najaarsprogramma, waaronder het jaarcongres, twee inspiratie workshops en het Cross Mentoring programma.

Een nieuw bestuur voor de stichting D&I Company

Wij zijn er trots op dat ons nieuwe elan wordt uitgedragen door een enthousiast (deels) nieuw bestuur onder voorzitterschap van Mariëtte Turkenburg (Loyens&Loeff). Samen met Erik Blokhuis (Arcadis Europe), Mariëlle de Macker (Hema), Louise Out-van Staveren (IBM) en Jan Willem Weck (RvC EBN) zullen zij zich hard maken voor onze rol: het benoemen van meer vrouwen in topposities en de uitbouw van inclusief denken – en daarmee de slagkracht van organisaties.

Samenwerking, zoals met de stichting Topvrouwen, is ook voor het nieuwe bestuur leidend.

Relevante en actieve community

Sybilla Dekker en Robert Swaak, de voormalige bestuursvoorzitters van resp. de stichting Talent naar de Top en de stichting Opportunity in Bedrijf, danken alle relaties hartelijk voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren. Met veel vertrouwen dragen zij per 1 september 2016 het voorzitterschap over.

Zij vertrouwen ook op het (voortgezette) commitment van een groot aantal organisaties aan de nieuwe stichting D&I Company: “U maakt hiermee deel uit van een relevante, boeiende en actieve community met een belangrijke organisatorische én maatschappelijke opdracht. U kunt gebruik maken van de jarenlange ervaring en expertise van ons team en het prachtige en krachtige netwerk. Het benutten van divers talent is goed voor uw organisatie, goed voor Nederland en natuurlijk goed voor de rijkdom aan talent om ons heen!”,  aldus Dekker en Swaak.