088- 792 88 70 info@di-company.nl

NS – D&I bij NS: Samenwerken voor de klanten

Logo Ns

NS voert al enige jaren een consistent en breed beleid om diversiteit en inclusie in de onderneming te vergroten. Niet als doel op zich, maar om de bedrijfsvoering en de relatie met de klanten te verbeteren. In het ‘Jaarverslag diversiteit & inclusie 2013’ staat: “Diversiteit & inclusie zijn instrumenten die bijdragen aan het vorm geven van het beleid en de strategie en helpen bij het behalen van de doelstellingen van NS.” Het valt niet altijd mee om de aandacht vast te houden en de voorgenomen acties tijdig uit te voeren. NS is zich ervan bewust dat het onderwerp continu aandacht vraagt van het management. En dat het belangrijk is om medewerkers te betrekken bij doelstellingen, activiteiten en resultaten. Het jaarverslag is een van de instrumenten daarvoor.

“Zeker in economisch zware tijden, waarin we worden afgerekend op kostenefficiency, is het soms zwaar om achter je principes te blijven staan. De weg van de minste weerstand lonkt..”, is te lezen in het jaarverslag. Het is de NS toch gelukt om enkele effectieve projecten uit te voeren en te continueren.

Daaronder valt o.a. deelname aan de cross-company projecten van Opportunity in Bedrijf: Cross Mentoring en Boardroom Coaching, die gericht zijn op het versnellen van de carrières van talentvolle vrouwen. Het aandeel vrouwen in senior managementposities ligt op circa 30% (2014).