088- 792 88 70 info@di-company.nl
Voortgang M-v In De Top

Voortgang m-v in de top

Er  verschijnen verschillende rapporten over de voortgang van het aandeel vrouwen in topfuncties. Hieronder de beknopte samenvatting van de vier belangrijkste rapporten uit 2016, waarin verschillende sectoren en niveaus zijn onderzocht. Algemeen beeld: het landelijke streefcijfer van 30% is nog…

Lees verder...
Interview Met 3 Vrouwen Uit Database Topvrouwen.nl

Interview met 3 vrouwen uit database Topvrouwen.nl

De databank Topvrouwen.nl maakt hooggekwalificeerde board-ready vrouwen in Nederland zichtbaar. Door vrouwen met talent en ambitie op te nemen in een database wil deze organisatie - een initiatief van het ministerie van OCW en werkgeversorganisatie VNO-NCW - de doorstroom van…

Lees verder...
Benoemingen Rabobank

Benoemingen Rabobank

De Rabobank benoemde in 2016 maar liefst vijf vrouwen in een topfunctie.  Petra van Hoeken werd Chief Risk Officer en lid van de Raad van Bestuur. Daarnaast werden Barbara Baarsma Directeur Kennisontwikkeling, Janine Vos Chief HR Officer, Angelique Keijsers Chief…

Lees verder...
Shell Maakt Werk Van Diversiteit

Shell maakt werk van diversiteit

Internationaal nemen multinationals het voortouw om meer vrouwen te laten doorstromen naar hogere functies. Het grootste pensioenfonds ter wereld, het Japanse GPIF, streeft naar  meer vrouwen in leidinggevende functies. Het pensioenfonds wil dat voortaan 30 procent van de bestuurders vrouw…

Lees verder...
Salariskloof M/v Wordt Kleiner

Salariskloof m/v wordt kleiner

Uit een recent rapport van het CBS blijkt, dat het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen over de jaren is gekrompen. Mannen verdienen nog altijd meer dan vrouwen, maar tussen 2008 en 2014 is de gemiddelde salariskloof met 2 procentpunt kleiner…

Lees verder...
Topvrouwen Benoemd

Topvrouwen benoemd

Bij AKD advocaten is Cécile Jager per 5 oktober aangesteld als partner. Rozan Dekker is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen bij Holland Casino. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is Loes Mulder benoemd als secretaris-generaal.…

Lees verder...