088- 792 88 70 info@di-company.nl
Top 5 Rolmodellen

Top 5 rolmodellen

Van Opzij, weekblad Elsevier, Management Scope, De Volkskrant tot Viva: elk blad heeft een lijst met  inspirerende rolmodellen. Van alle honderden voorbeeldvrouwen zijn er vijf die op elke lijst opduiken: Herna Verhagen van PostNL, Else Bos van PGGM en Nancy…

Lees verder...
Anoniem Solliciteren: Méér Talent

Anoniem solliciteren: méér talent

Hoewel de landelijke overheid geen proef wil doen met anoniem solliciteren, hebben enkele gemeenten en bedrijven er positieve ervaringen mee en gaan ermee door of starten ermee. Het kabinet verwierp de wens uit de Tweede Kamer  om te onderzoeken of anoniem…

Lees verder...
Voortgang M-v In De Top

Voortgang m-v in de top

Er  verschijnen verschillende rapporten over de voortgang van het aandeel vrouwen in topfuncties. Hieronder de beknopte samenvatting van de vier belangrijkste rapporten uit 2016, waarin verschillende sectoren en niveaus zijn onderzocht. Algemeen beeld: het landelijke streefcijfer van 30% is nog…

Lees verder...
Interview Met 3 Vrouwen Uit Database Topvrouwen.nl

Interview met 3 vrouwen uit database Topvrouwen.nl

De databank Topvrouwen.nl maakt hooggekwalificeerde board-ready vrouwen in Nederland zichtbaar. Door vrouwen met talent en ambitie op te nemen in een database wil deze organisatie - een initiatief van het ministerie van OCW en werkgeversorganisatie VNO-NCW - de doorstroom van…

Lees verder...