088- 792 88 70 info@di-company.nl

Om talent én leiderschap te ontwikkelen is mentoring (maar ook sponsoring) zeer effectief. On the job leren van andere professionals en managers werkt.

Voor organisaties betekent dit o.a. groei en ontwikkeling van medewerkers – en daarmee ook de organisatie. Ook is gebleken dat ongewenst verloop daalt en de wervingskracht van de organisatie verbetert. En last but not least: mentoring kan een belangrijke bijdrage leveren aan diversity & inclusion in een organisatie.

In het mentoringproces zijn een gedegen voorbereiding, een goede begeleiding en inbedding in het beleid, essentieel voor het succes.

De ontwikkeling van de mentee staat uiteraard centraal. Maar ook de mentor profiteert en leert ervan.

Verschillende vormen van mentoring_DSC5956

D&I Company ontwikkelde verschillende vormen van mentoring: Cross Mentoring, Boardroom Coaching en Mixed Mentoring. Met als resultaten:

  • Meer zicht op talenten en ambities van vrouwelijke medewerkers;
  • Versnelde doorstroom van deze talentvolle medewerkers naar hogere en managementfuncties;
  • Versterking van leiderschapsontwikkeling, inclusief leiderschap, inclusief klimaat;
  • Zicht op andere organisaties, stijlen en werkwijzen;
  • Verbetering van mentoring- en sponsoringvaardigheden.

Op onze referentiepagina vindt u talloze voorbeelden van succesvolle projecten.
Of bekijk onze folder ‘Mentoring en sponsoring’.

 

De pijlers voor mentoring

De belangrijkste uitgangspunten voor mentoring zijn:

  • Persoonlijke groei (inzicht, normen en waarden)_DSC5958
  • Professionele groei (kennis en vaardigheden)
  • Impact (bepaald resultaat of doel, gedrag)

Uniek aan de mentoringtrajecten van D&I Company is de ‘cross over’. Mentoren en mentees worden cross-company en veelal ook cross-gender aan elkaar gekoppeld. Gedurende een jaar hebben de mentoren en mentees een aantal een-op-een gesprekken, ondersteund door enkele plenaire inspiratiebijeenkomsten. De mentees hebben daarnaast nog intervisiesessies en workshops.

In de mentoringprogramma’s wordt ook aandacht besteed aan sponsoring: ondersteuning bij profilering en loopbaan door invloedrijke managers in de eigen organisatie.

Effecten van mentoring

In de praktijk blijkt dat ‘mentees’ versneld stappen zetten in hun loopbaan. Bovendien zijn de ‘mentoren’ zich meer bewust van inclusief leiderschap en dragen hier met hun mentorschap aan bij. De programma’s van D&I Company (o.a. Cross Mentoring, Boardroom Coaching) zijn niet alleen waardevol voor de persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden en loopbanen van de deelnemers. De programma’s renderen ook in de organisatie zelf. Diverse bedrijven integreren deelname in hun interne programma’s of stemmen deze hierop af. Of vragen D&I Company om een intern programma te faciliteren.

Benieuwd wat we binnen uw organisatie met mentoring kunnen bereiken?

Quotes Cross Mentoring

Wij hebben meerdere talentprogramma’s, maar we krijgen de meest positieve reacties op het Cross Mentoring programma.  (coördinator Cross Mentoring ABN Amro)

Dankzij dit Cross Mentoring programma heb ik daadwerkelijk de stappen kunnen zetten die ik al een tijdje voor ogen had. (mentee)

Ik heb geleerd dat ‘dit kan niet in onze organisatie’ niet waar is. Gewoon voor jezelf opkomen en durven! (mentee)

 Mijn mentee was openhartig over haar ervaringen, dat heeft mij met andere ogen en grotere zorgvuldigheid naar mijn eigen organisatie doen kijken. (mentor)

Quotes Boardroom Coaching

Uiteindelijk heb ik mezelf de afgelopen jaren niet veel tijd gegund om bij de planning van mijn carrière stil te staan. Voor mij was Boardroom Coaching een groot cadeau om dit nu formeel wel te doen. Het heeft me een goede reflectie en een concreet plan voor de toekomst gebracht.  (coachee)

Voor mij was het een eye opener dat het blijkbaar nog steeds niet vanzelfsprekend is dat een vrouw kandidaat is voor bepaalde topfuncties. Ik heb daarom in mijn eigen organisatie lunchsessies georganiseerd, waaruit o.a. afspraken zijn ontstaan dat diverse leidinggevenden zich persoonlijk inzetten voor de carrière voortgang van talentvolle vrouwen. (coach)