088- 792 88 70 info@di-company.nl

Meer dan 30% topvrouwen bij het Rijk

Contract 1464917 960 720

Het Rijk heeft in 2016 het streefcijfer van minimaal 30 procent vrouwen in de top gehaald en laat daarmee het bedrijfsleven ver achter zich.
Van de bijna vijfhonderd topfunctionarissen van de Rijksoverheid was vorig jaar 31 procent vrouw. Minister Stef Blok, verantwoordelijk voor alle rijksambtenaren, maakte dit bekend op Verantwoordingsdag, de dag waarop alle ministeries vertellen hoe ze het voorbije jaar hebben gepresteerd.
Wel verschillen de carrièrekansen van vrouwen nogal per departement. Er werken veel vrouwen in de top van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (44 procent) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (40 procent), maar een stuk minder bij Defensie (9 procent) en Economische Zaken (17 procent).
Bronnen: de Volkskrant 18 mei 2016 en NRC 19 mei 2016