088- 792 88 70 info@di-company.nl

Genderdiversiteit

Steeds meer organisaties ervaren dat een gedegen beleid op het gebied van genderdiversiteit leidt tot betere bedrijfsresultaten. De Wet Bestuur en Toezicht vormt daartoe bovendien sinds 2012 een concrete aanleiding.

Training genderdiversiteit

Genderdiversiteit is ‘een kwestie van kijken’. En dat is ook de titel van een van de trainingen van de D&I Company . We werken met cases op maat en besteden veel aandacht aan de samenstelling van de deelnemersgroep. Daarin behandelen we o.a. de verschillende communicatievormen die mannen en vrouwen hanteren. Tevens leren we mensen zich bewust te worden van hun eigen – onbewuste – vooronderstellingen en de gevolgen daarvan. Deze trainingen sluiten naadloos aan op de praktijk, waardoor er veel herkenning is. Deelnemers ervaren de training Genderdiversiteit dan ook als een eyeopener. Lees hier de ervaringen van Roeli Pot, programmamanager Genderdiversiteit bij de Rabobank.

Genderdiversiteit: bewustwording is de eerste stap

Een nieuwe visie op het belang van genderdiversiteit gaat niet vanzelf. Naast een gericht beleid en een sturende aanpak, is bewustwording essentieel. Bewustwording van het eigen gedrag is dan ook de eerste stap als het gaat om een geslaagde inzet van genderdiversiteit. Zonder bewustwording kan immers geen actie worden genomen op twee belangrijke zaken:
– het verhogen van de instroom van vrouwelijk talent;
– het bevorderen van de doorstroom van vrouwen naar de top.
En natuurlijk is het ook gewoon een kwestie van ‘doen’. De kennis en ervaringen uit de training helpen organisaties goed op weg om hun aanpak te herijken en zo sneller tot de gewenste resultaten te komen.

Resultaten beleid op genderdiversiteit

Een inclusieve cultuur leidt tot betere resultaten. Inmiddels is gebleken dat organisaties die genderdiversiteit als speerpunt in hun strategisch beleid hanteren:
• het aanwezige talent in de organisatie nog optimaler benutten;
• zich stevig presenteren als toonaangevend werkgever;
• een sterke, maatschappelijke positie innemen.
We praten er graag met u over door. Wat is het rendement van uw beleid op het gebied van genderdiversiteit?