088- 792 88 70 info@di-company.nl

Gemeente Den Haag experimenteert met anoniem solliciteren

Denhaag

In het voorjaar 2016 hield de gemeente Den Haag een proef met anoniem solliciteren. Deze procedure moest ervoor zorgen dat er niet wordt gediscrimineerd op afkomst. Een aanpak à la het tv-programma Voice of Holland: je krijgt de relevante informatie van de sollicitant te zien, maar weet niet hoe iemand heet, wat diens leeftijd is of waar hij/zij vandaan komt.
“Den Haag wilde behalve ervaring opdoen en het verkrijgen van data met deze proef, ook een voorbeeld stellen richting bedrijven en organisaties die in Den Haag gevestigd zijn”, laat Maryse Ducheine, directeur Communicatie Gemeente Den Haag weten via http://www.communicatieonline.nl/.

Doelen zijn discriminatie voorkomen en meer diversiteit in het personeelsbestand. “Diversiteit gaat verder dan de etnische achtergrond, ook leeftijd is belangrijk. Verjonging van de gemeentelijke organisatie is een aandachtspunt.” Het experiment loopt tot de zomer.