088- 792 88 70 info@di-company.nl

Dow Benelux: Praktische training Inclusief Leiderschap

Dow Logo

Dow Benelux en Opportunity Advies (tegenwoordig D&I Company) werken al vele jaren samen aan de ontwikkeling binnen Dow Benelux op het gebied van diversiteit en inclusie (D&I). Het internationaal georiënteerde bedrijf hecht veel belang aan ‘Inclusive Leadership’, in de breedste zin van het begrip: gender, leeftijd, cultuur en opleiding. Dow Benelux wil in dit kader o.a. leidinggevenden ondersteunen bij hun rol als inclusieve (team)leider.

Enerzijds om de dialoog met diverse teams en medewerkers te kunnen voeren, anderzijds om uiteenlopende talenten de kans te bieden zich te ontwikkelen. De wens van Dow Benelux om een praktische training hiervoor neer te zetten wordt volgens Danny van Meel, Talent Advisor and Learning Leader Dow Benelux, door Opportunity Advies vervuld:

We hebben gezocht naar een partner die ervaring heeft in het vakgebied en kan inspelen op onze dagelijkse praktijk. De expertise en het aanbod van Opportunity Advies op het gebied van ‘unconscious bias’ en ‘inclusive leadership’ voldoet daaraan. Ze weten in hun aanbod goed aan te sluiten bij onze markt en onze leiders.”

Praktijkgericht

Sandra Doelman ontwikkelde dit programma en was bij alle trainingen betrokken: “In de training ‘Inclusive Leadership’ staat de eigen rol als leider centraal. De training gaat verder dan het creëren van bewustzijn over de invloed van stereotyperingen, persoonlijke aannames en ‘unconscious bias’. We oefenen ‘inclusieve’ gesprekken en iedere deelnemer krijgt de beschikking over een toolbox met praktische instrumenten.”

Hoewel deze informatie erg belangrijk is, wordt het werken met acteurs als het meest waardevol ervaren door de deelnemers. Met deze acteurs oefenen de deelnemers – onder begeleiding van de trainers – verschillende typen – op hun praktijk gebaseerde – gesprekken. “Deze praktische oefening blijft de deelnemers het meeste bij”, aldus Danny van Meel.

Resultaten

In de afgelopen jaren steeg het aantal leidinggevende dames bij Dow Benelux. Volgens Danny van Meel beseffen de mensen dat de werkwijze en het ‘ideaalbeeld’ van 20 jaar geleden is veranderd en zijn zij een betere gesprekspartner op het gebied van D&I. Steeds meer medewerkers raken vertrouwd met de begrippen D&I en leiders die de training volgden, delen deze kennis binnen Dow Benelux.