088- 792 88 70 info@di-company.nl

De Nederlandsche Bank aan de slag met mentoring

De Nederlandsche Bank

Steeds meer organisaties zetten mentoringprogramma’s in als instrument voor talentontwikkeling. Er valt immers veel van elkaar te leren. Talentvolle medewerkers krijgen zo de mogelijkheid om gebruik te maken van de kennis en ervaring van ervaren rolmodellen/senior managers.

Het op een gestructureerde manier delen van opgedane kennis en inzichten wordt als zeer waardevol ervaren, door mentees én mentoren. Het verschaft mentees nieuwe inzichten, die hen helpen bij hun dagelijkse werk en loopbaanontwikkeling. Mentoren kunnen hun inzichten en werkstijlen aanscherpen en doen ervaring op met feedback. Vragen rond bijvoorbeeld loopbaanontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, persoonlijke profilering of ‘politiek’ in organisaties, worden in een mentor-mentee relatie uitgewisseld en uitgediept.

Voorwaarde voor een succesvol mentoringprogramma is dat het goed is vormgegeven. Minstens zo belangrijk is dat de deelnemers goed zijn voorbereid. Effectief mentorschap vereist inzicht in zowel kansen als mogelijke valkuilen rond mentoring.

De Nederlandsche Bank (DNB) doet niet alleen mee aan het Cross Mentoring programma van Opportunity in Bedrijf. Ook ging deze organisatie, samen met Sandra Doelman, aan de slag met een korte training ter voorbereiding en professionalisering van interne mentoren. Dat zijn managers die binnen DNB als mentor ondersteuning (willen gaan) bieden aan een collega. Naast trainingen voor mentoren is ook een kick-off georganiseerd, voor zowel mentoren als mentees.

 

Algemene mentoringvaardigheden, gekoppeld aan DNB principes

Doel van deze mentortrainingen was de ontwikkeling/verdieping van mentoringvaardigheden in het algemeen. Specifiek waren ze ook gericht op het begeleiden van de mentees in hun loopbaan en het vervullen van de rol van mentor vanuit de managementprincipes van DNB (resultaatgerichtheid, het geven en ontvangen van feedback, het streven naar continue verbetering en verantwoordelijkheid voor resultaat en proces).

Met acteurs oefende men intensief met verschillende stijlen, interventies, reacties en leersituaties. Na de training waren de deelnemers zich bewust(er) van de eigen kracht en impact als mentor en wisten zij verschillende mentoringstijlen toe te passen.

Ook netwerken

Aansluitend op deze voorbereidende trainingen was er een gezamenlijk kick-off programma voor mentees en mentoren. Dit bood duidelijkheid over de aanpak van het mentoringprogramma, droeg bij aan een sfeer van gezamenlijkheid en bood inspiratie en stimulans voor het onderling netwerken. Voor mentees vormde de kick-off bovendien een goede oriëntatie en voorbereiding om hun doelen, verwachtingen en commitment helder te krijgen. En dat bleek van cruciaal belang en droeg aantoonbaar bij aan het succes van het programma.

Reactie van een van de deelnemers:

Zeer leerzaam en goed om te doen. Ik stap er nu bewuster en geïnspireerder in.”

Het hoofddoel van het mentoringprogramma bij DNB was om een groep net benoemde managers mentoring aan te bieden als ondersteuning in hun nieuwe rol. Uiteindelijk wil DNB mentoring breder gaan aanbieden.

Teo Kuipers, Management Development adviseur bij De Nederlandsche Bank (DNB):

Mentoring is belangrijk als methode voor management development. Niet alleen de nieuwe manager kan leren van de senior. Het mes snijdt aan twee kanten. De ervaren manager kan zijn/haar blikveld verruimen en leren van de nieuweling. Waar loopt hij of zij tegenaan? Dat leren van elkaar is voor ons een belangrijk principe en één van de redenen om mentoring in ons managementdevelopment-programma in te bouwen.”

Verrijking voor zowel mentoren als mentees

De mentor- en mentee-gesprekken gingen van start. De koppels zijn gevormd op basis van mentoringvraag en -aanbod en eventuele specifieke vragen of voorkeuren van de mentees. De aan elkaar gekoppelde mensen hebben geen directe hiërarchische relatie, zodat zij zo ‘vrij’ mogelijk met elkaar kunnen spreken. Veiligheid wordt gegarandeerd door samen in het eerste gesprek heldere afspraken te maken over vertrouwelijkheid en betrokkenheid.

MD-adviseur Teo Kuipers van DNB:

“We blikken na afloop graag terug op de ervaringen met en resultaten van de mentoringgesprekken. Het programma wordt als een verrijking ervaren, zowel door mentoren als mentees.”