088- 792 88 70 info@di-company.nl

Een greep uit onze ‘succesnummers’

Vanuit verschillende invalshoeken werken we – vraaggericht – aan het antwoord op uw vragen over diversiteit en inclusief leiderschap. Dat doen we vanuit uiteenlopende thema’s en met aansprekende werkvormen. Een greep uit onze ‘succesnummers’:

Van Talent naar Topvrouw

Hoe zet u ambitie om in empowerment?
Een programma voor empowerment van vrouwelijk talent.
Dit programma – van vier dagen verspreid over vier maanden – vindt zowel in-company plaats als via open inschrijving.

Voor ambitieuze vrouwen die aan hun loopbaan willen werken of op een kruispunt in hun carrière staan. Dit programma voerden we sinds 2006 verschillende malen succesvol uit (ook onder de naam ‘Empowering Female Talent’) bij o.a. Ernst & Young, De Nederlandsche Bank, Universiteit Twente, TU Delft, KPMG, BAM, ministerie van Buitenlandse Zaken, Algemene Bestuursdienst Rijk, etc.

Meer informatie en inschrijving van Talent naar Topvrouw

Mentoring en sponsoring: een tweesnijdend zwaard

Versneld stappen zetten?

Om zowel talent als leiderschap te ontwikkelen zijn mentoring en sponsoring zeer effectief. Daarnaast is aangetoond dat deze instrumenten bijdragen aan meer diversiteit én doorstroom van vrouwen naar de top.
In de praktijk blijkt dat ‘mentees’ versneld stappen zetten in hun loopbaan. Bovendien zijn de ‘mentoren’ zich meer bewust van inclusief leiderschap en dragen hier met hun mentorschap aan bij.

De programma’s van D&I Company (o.a. Cross Mentoring, Boardroom Coaching) zijn niet alleen waardevol voor de persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden en loopbanen van de deelnemers. De programma’s renderen ook in de organisatie zelf. Diverse bedrijven integreren deelname in hun interne programma’s of stemmen deze hierop af. Of vragen D&I Company om een intern programma te faciliteren.

Meer informatie over mentoring en sponsoring

C-Level Master Class: een master class D&I voor topbestuurders

Optimaliseer uw rol in de boardroom
De resultaten van de Monitor laten ook zien: goed leiderschap is essentieel voor aansturing, commitment en draagvlak van diversiteit in de top. En daarmee voor verbetering van de bedrijfsprestaties. Goede leiders zijn goed geëquipeerde leiders: als individuen, maar ook met een team. In deze masterclass, die wordt begeleid door zeer ervaren trainers, gaan we in op de dynamiek in de boardroom. In een inspirerend en uitdagend programma, gericht op het C-level. We gaan – buiten de comfortzone – in gesprek over het benutten van diversiteit en op groepsdynamische processen. En bieden handvatten voor gedrag met het oog op uw rol en verantwoordelijkheid voor een betere (man/vrouw) balans in het topmanagement. Ons programma is strikt maatwerk, dus zal altijd in afstemming met de opdrachtgever passend worden gemaakt.

Interculturele Communicatie

Niet alleen in multinationals, in tal van organisaties wordt samengewerkt met collega’s en klanten met uiteenlopende achtergronden en uit verschillende culturen. Hoe kun je effectief en met respect en plezier samenwerken? Waarmee moet je rekening houden, wat zijn mogelijke valkuilen? En wat betekent dit voor de communicatie?

De workshop Interculturele Communicatie biedt zowel inzicht en nuttige achtergrondinformatie als handvatten en tips voor toepassing in de dagelijkse praktijk.
Enkele reacties van deelnemers:

Maakt je bewust van de verschillen met andere culturen en krijgt handvatten hoe hier mee om te gaan. Ook erg leerzaam voor de omgang met expats.

Gevarieerde training, goede opbouw, veel informatie en theorie die in de praktijk gebruikt kan worden. Trainer kwam ook met praktische tips, zoals websites/app/boeken. Het tempo van de cursus is prettig, er is voldoende tijd om voorbeelden te bespreken.

Een Kwestie van Kijken: leer hoe u beter kunt beoordelen

Uiteraard wilt u het beste uit uw medewerkers halen. Maar hoe (h)erkent u talent?

Talent (h)erkennen geeft een voorsprong in uw organisatie en op de arbeidsmarkt. Als vanzelfsprekend wordt echter aangenomen dat managers hier voldoende oog voor hebben.

Maar hoe definieert u talent en ambitie in een snel veranderende omgeving en dito arbeidsmarkt? Is uw beeld over talent, ontplooiing en ambitie niet gekleurd? De organisatiecultuur bepaalt immers vaak wat ‘normaal’ is – en dat is niet altijd (nog) relevant. In deze training leert u hoe we naar anderen kijken en hen beoordelen, over ‘mind bugs’ (onbewuste aannames, vooroordelen die contraproductief werken) en mechanismen die leiden tot insluiting en uitsluiting.

Informatie en aanmelden training Kwestie van Kijken