088- 792 88 70 info@di-company.nl

Onze klanten

Wij werken voor opdrachtgevers in zowel het bedrijfsleven, de overheid als het hoger onderwijs zoals ABN Amro, Accenture, Arcadis, BAM, De Nederlandsche Bank, Exxon Mobil, TNT en voor gerenommeerde accountants- en advocatenkantoren. Ook de Algemene Bestuursdienst Rijk en het ministerie van Buitenlandse Zaken behoren tot onze klanten. En we werken voor wetenschappelijke instellingen als TU Delft, Universiteit Twente, Universiteit Leiden en NWO. Een overzicht:

Vragen van klanten

Onze klanten zetten D&I Company graag in voor de volgende uitdagingen:

 • Hoe divers en inclusief zijn wij nu en hoe kunnen we dit verder uitbouwen?
 • Wat is inclusief leiderschap en welk gedrag hoort daar bij?
 • Hoe kan ambitie en talent van onze vrouwelijke potentials (nog) meer worden gezien en benut?
 • Hoe zorgen we voor behoud en doorstroom van onze vrouwelijke en biculturele talenten? Wat kan mentoring en sponsoring daarin betekenen?
 • Hoe versterken we (het draagvlak voor) de business case diversiteit en inclusion?
 • Hoe bouw en manage je effectieve diverse teams?
 • Kunnen jullie een effectieve bijeenkomst over diversiteit en inclusion opzetten en faciliteren?
 • Hoe kunnen we onze beoordelingscyclus en onze HR-instrumenten diversity proof maken?
 • Welke rol kunnen bedrijfs(vrouwen)netwerken spelen bij diversiteit en inclusion?
 • Kunnen jullie ons helpen bij mentoring en sponsoring van onze talenten?
 • Wat zijn belangrijke elementen van interculturele communicatie?

Ervaringen en referenties.