088- 792 88 70 info@di-company.nl

Expertise voor uw specifieke vragen

  • Wat is de meerwaarde van diversity & inclusion voor uw organisatie?
  • Hoe ‘empowert’ u de verschillende talenten in uw organisatie?
  • Wat is de rol van top- en middenmanagers om bij te dragen aan een ‘inclusieve cultuur’?
  • En wat betekent dit voor hun leiderschapsstijl en -gedrag? 
  • Hoe kunnen HR- en D&I-managers en bedrijfsnetwerken dit proces ondersteunen en versnellen?

D&I Consultancy is gespecialiseerd in organisatie- en managementontwikkeling op het snijvlak van diversiteit & inclusion, leiderschap, talentontwikkeling en organisatiecultuur.

In een uitgebreid gesprek gaan onze consultants in op uw specifieke situatie en uitdagingen. We leggen u vervolgens graag een voorstel – op maat – voor. Of informeren u over onze vaste programma’s en trainingen.

De expertise en het aanbod omtrent ‘unconscious bias’ en ‘inclusive leadership’ sluiten goed aan bij onze markt en onze leiders. (Dow Benelux)

Waarin onderscheiden wij ons?

Theorie én praktijk, inzicht én gedrag
Voor een daadwerkelijke verandering op het gebied van diversiteit en ‘inclusion’ is meer nodig dan kennis en inzicht. D&I Consultancy maakt daarom gebruik van ‘double loop learning’, waarbij awareness en gedragsontwikkeling centraal staan. Dé succesfactoren voor verandering!

We koppelen (wetenschappelijke) kennis aan de praktijk van uw organisatie. Met relevante kennis en principes van verandermanagement, leiderschapsontwikkeling, groepsdynamische en andere sociaal-psychologische processen. Zo werken we op basis van inzichten uit de positieve psychologie. De veerkracht en aanwezige talenten van mensen en organisaties vormen het uitgangspunt.

 Maatwerk en open inschrijving

Onze maatwerk in-company trainingen zijn populair, evenals ons cross-company aanbod via open inschrijving:

  • trainingen en workshops voor (top-)management en (HR-)adviseurs
  • empowerment programma’s voor (vrouwelijk) talent
  • onderzoek en advies
  • coaching, mentoring/sponsoring en intervisie
  • professionalisering van HR-/D&I-management

Gerichte interventies w.o. empowerment programma Van Talent naar Topvrouw dragen bij aan het realiseren van onze ambities.” (Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Ik heb een zeer inspirerende en goede training genderdiversiteit gehad en zo was ook de reactie uit de groep. (Rabobank)

Trainers met veel kennis en ervaring. Respectvolle benadering. Goed in motiveren en de groep samen laten werken. Vertrouwen en veiligheid scheppen. (Saxion Hogescholen)