088- 792 88 70 info@di-company.nl

Charter toont aan dat wettelijke streefcijfer haalbaar is

26674346914 De22a5ccfd O

Organisaties die het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend laten zien dat het wettelijke streefcijfer van 30% m/v in raden van bestuur en raden van commissarissen haalbaar is. Echter, dit percentage wordt landelijk bij lange na niet gehaald. Dat was de conclusie van het onderzoek Bedrijvenmonitor dat eind 2015 aan minister Bussemaker werd overhandigd.
Echter, kijken we naar de organisaties die het Charter hebben ondertekend, dan blijkt dat 43% van de rvb’s en 35,6% van de rvc’s van charterorganisaties voldoen aan het wettelijk streefcijfer. Tegen 14,2% van de rvb’s en 17,8% van de rvc’s van niet-ondertekenaars.
Charterondertekenaars presteren dus aanzienlijk beter. Dat blijkt uit de nieuwste Monitor Talent naar de Top. Deze werd op 24 mei 2016 door Caroline Princen (voorzitter commissie Monitoring en lid raad van bestuur van ABN AMRO) aangeboden aan Prof. dr. Jaap van Manen, voorzitter Monitoring Commissie Corporate Governance Code. Ook televisiepresentator Arjen Lubach nam een exemplaar in ontvangst. In zijn programma Lubach op Zondag lanceerde hij www.dezemannenkunnengeenvrouwkrijgen.nl waarop bedrijven zonder vrouwen in de top staan.
Ambitie en commitment hebben effect
De monitor laat zien dat het Charter Talent naar de Top werkt. Ambitie en commitment om aan die ambitie te werken maken wezenlijk verschil. Charterorganisaties doen waarvoor ze getekend hebben: beleid ontwikkelen om m/v-diversiteit in de top van hun organisatie te realiseren. Het aandeel vro26674284594_ae21fffd68_ouwen in de top neemt sterker toe in organisaties waar m/v-diversiteitsbeleid beter ontwikkeld is.

Aansprekende voorbeelden
De commissie Monitoring Talent naar de Top geeft dit jaar zeven charterorganisaties een ‘Diamant‘ als beloning, omdat zij benoemd zijn tot aansprekend voorbeeld. Zij hebben in 2015 bijzonder goed gepresteerd op het gebied van m/v-diversiteit. Die eer viel dit jaar te beurt aan: Dudok Wonen, gemeente Enschede, Kennedy van der Laan, MSD Nederland, PostNL, Schiphol Group en Vitens.