088- 792 88 70 info@di-company.nl

Anoniem solliciteren: méér talent

Photo Montage 1768409 1920

Hoewel de landelijke overheid geen proef wil doen met anoniem solliciteren, hebben enkele gemeenten en bedrijven er positieve ervaringen mee en gaan ermee door of starten ermee. Het kabinet verwierp de wens uit de Tweede Kamer  om te onderzoeken of anoniem solliciteren helpt tegen discriminatie. Er is volgens minister Stef Blok geen bewijs voor een causaal verband tussen een hoger aantal sollicitanten met een andere afkomst en het weglakken van de naam. Een hogere uitslag kan volgens hem ook liggen aan andere oorzaken zoals het aantrekken van de economie.

 

 

De gemeente Den Haag komt tot een andere conclusie. In het eerste half jaar van 2015 hebben 14 van de 39 nieuwe ambtenaren een migratie achtergrond, zo blijkt uit een test in die gemeente met anoniem solliciteren. Dat zijn er zes meer dan in 2014. De gemeente Den Haag voerde vanaf januari 2017 anoniem solliciteren in; naam en leeftijd van de sollicitanten wordt voortaan weggelakt. Ook de gemeente Den Bosch is onlangs begonnen met een proef met anoniem solliciteren en in Breda en Tilburg gaan ook stemmen op om hiermee te gaan experimenteren. Naam en leeftijd van de sollicitanten worden weggelakt, maar niet de sekse.

Young Professionals
Het weglakken van de sekse wordt echter door verschillende wetenschappers sterk aangeraden. Vrouwen hebben aanzienlijk minder kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek bij een vacature voor een promotie, zo blijkt uit baanbrekend Belgisch onderzoek met fictieve brieven naar echte vacatures. De identieke brief getekend met “Elke De Vos” leidt tot 50 procent minder uitnodigingen dan de brief getekend  met “Stijn Van Lancker” ook al hebben beide kandidaten dezelfde kenmerken.

‘Het gaat om een vacature voor een baan die hoger is dan het huidige ervaringsniveau van de kandidaten,’ zegt onderzoeker Nick Deschacht van de KU Leuven in Brussel. ‘De kandidaten zijn overigens “Young professionals”, dus we vermoeden dat werkgevers vrouwen van deze leeftijd discrimineren bij promoties omdat ze verwachten dat die jonge vrouwen kinderen krijgen.’ Dezelfde mechanismes spelen volgens De Schacht in Nederland. ‘Maar aangezien er veel meer deeltijdwerk is dan in andere landen, zijn de verschillen in promotiekansen wellicht nog meer uitgesproken.’

Ook uit het recente Intermediair Imago Onderzoek blijkt dat vrouwen minder kansen krijgen. Bijna 50% van de vrouwen zegt in de afgelopen periode nooit te zijn benaderd voor een andere functie, van de vergelijkbare groep mannen is dat nog geen 30%.