088- 792 88 70 info@di-company.nl

Alliander ondertekent Charter Talent naar de Top

Mariette Turkenburg DI Company En Peter Molengraaf Alliander Tekenen Charter Talent Naar De Top (2)

Netwerkbeheerder Alliander maakt al geruime tijd werk van diversiteit. Er zijn verschillende initiatieven ontplooid om met name meer vrouwen in leidinggevende posities te krijgen. In de top van de organisatie is dat gelukt: vrouwen maken resp. 30% en 60% uit van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Toch gaat het de organisatie niet snel genoeg waar het gaat om managementfuncties. En wil men niet alleen groei zien in de cijfers, maar vooral werken aan een inclusieve cultuur.
Daarom werd m.m.v. D&I Company eind november 2016 een bijeenkomst georganiseerd met enkele tientallen topvrouwen en – mannen. En tekende CEO Peter Molengraaf op 16 januari jl. het Charter Talent naar de Top. Om het commitment zowel intern als extern duidelijk te maken en gefocust toe te werken naar concrete targets. Voorzitter van het stichtingsbestuur Mariette Turkenburg tekende namens D&I Company, waaronder het Charter inmiddels valt. De ondertekening vond plaats tijdens de diversity week die door Alliander voor de medewerkers werd georganiseerd, door diversity manager Joy Lodarmasse. In deze week werd ook Manifest Diversiteit en Inclusie gepresenteerd.

Peter Molengraaf: “De vraag naar de business case van diversiteit hoeven we niet te stellen, het belang is evident. We werken nu vooral aan een cultuur waarin diverse medewerkers zich thuis en geëngageerd voelen en aan leiderschap dat gericht is op inclusie.”

D&I Company heet Alliander van harte welkom in de community van charterondertekenaars: you’re in good company!

Mariette Turkenburg (D&I Company) en Peter Molengraaf (Alliander) tekenen Charter Talent naar de Top