088- 792 88 70 info@di-company.nl

3 november Equal Pay Day – voorkom een m/v salariskloof

479875673

Het lijkt ongelooflijk, maar anno 2017 is er nog steeds sprake van een salariskloof, ook in Nederland. Er gaapt een gat van gemiddeld 16% in de beloning van mannen en vrouwen voor hetzelfde werk. Dat laat onder meer de Gender Gap Index van het World Economic Forum zien. Dat is niet alleen nadelig voor de individuele vrouwen – en natuurlijk volstrekt onrechtvaardig. Ongelijkheid is ook een economische misser, zo blijkt bijvoorbeeld uit de Women in Work-index  2017 van PwC. Vrouwen verdienen niet alleen minder dan mannen. Ook hebben zij vaker een onzeker contract, krijgen minder waardering, kunnen minder snel doorgroeien en worden minder benoemd in topfuncties. 

 

De inkomenskloof is reden voor vakbond FNV om op 3 november a.s. – als er nog 16% van het aantal dagen in 2017 is te gaan – een actiedag te organiseren: Equal Pay Day. Lees hieronder een aantal tips en praktijkvoorbeelden om deze ongelijkheid recht te trekken.

Vrouwen op de VU krijgen minder voor hun werk dan mannen en bovendien geldt: hoe hoger op de ladder, hoe groter het gat. (Uit: Adv Valvas, 1 juni 2017)

Verschil ‘onverklaard’?
Van de 16% salarisverschil (voor dezelfde functies!) is zeker 8% ‘onverklaard’, dus ná aftrek van factoren als deeltijd en opleidingsniveau.
Talloze onderzoeken naar carrièrekansen en ‘glazen plafond’ laten zien, dat het verschil vooral samenhangt met de onbewuste mechanismen in organisaties die leiden tot onderschatting en onderwaardering van vrouwelijk talent. Daarnaast lijken vrouwen minder geneigd te onderhandelen over de hoogte van hun salaris.
De verschillen lopen vooral op in de hogere functiegroepen. Vaak wordt ingeschaald mede op basis van criteria die niet van belang zijn voor de functie en dus ook logischerwijs geen rol zouden moeten spelen. En in veel gevallen blijkt dat mannen overbetaald worden.

Ingrijpen vereist
De cijfers vragen, hoe dan ook, om ingrijpen. Bij ongewijzigde situatie zou volgens de hierboven genoemde Women In Work Index de ‘gender pay gap’ in Nederland pas in 2052 helemaal zijn gedicht.

Vrouwen worden in bedrijven vaak geacht zich als mannen te gaan gedragen, het spel van de mannen te spelen, bijvoorbeeld scherper te gaan onderhandelen. Ik ben het daar niet mee eens. Bied vrouwen gewoon dezelfde kansen en een goed salaris.(Ingrid Thijssen, CEO Alliander) 

Wat kunt u doen? Wat doen anderen al?
Verschillende effectieve maatregelen, instrumenten en best practices voor een betere m/v verdeling en meer diversiteit zijn hier te vinden. Hieronder enkele tips die specifiek gericht zijn op het voorkomen en dichten van een salariskloof.

  • Doe een salarisaudit: start een onderzoek om te checken of er sprake is van inschalings/beloningsverschillen in uw organisatie en of er wellicht verschillen zijn per organisatieonderdeel;
  • Onderteken het Charter ‘Talent naar de Top’ en sluit u aan bij de community van werkgevers die zorgen voor gelijke kansen en doorstroom van talenten;
  • Haal de onbewuste mechanismen naar boven en maak deze bespreekbaar: wat zijn de échte (informele) promotie- en inschalingscriteria die we in de praktijk hanteren en hoe werken die uit voor verschillende groepen?
  • Wees er alert op dat er voor dezelfde functies verschillen kunnen optreden in inschaling en (criteria voor) beoordeling; dat gebeurt niet bewust, maar ontstaat door onbewuste mechanismen in de organisatie; formuleer maatregelen om verschillen te voorkomen;
  • Zorg voor transparantie in beoordelings- en beloningsprocessen;
  • Zorg dat inschaling gebeurt op basis van relevante en van tevoren besproken criteria en vraag je af of het fair en nuttig is te belonen op basis van onderhandeling (“je krijgt wat je weet te onderhandelen”) en zet een limiet op onderhandelruimte
  • Gemiddeld genomen vinden vrouwen zinvol werk belangrijker dan salaris. Dat betekent nog niet dat zij onderbetaald willen en kunnen worden …

Uit een onderzoek van Robert Half (2017)  onder 200 Nederlandse HR managers blijkt dat de meest voorkomende maatregelen om salarisongelijkheid tegen te gaan: het invoeren van transparantie over salarissen (28%) en het uitvoeren van een salarisaudit (25%).

Enkele acties ter inspiratie

Ludieke actie BNR presentatrice
BNR presentatrice Petra Grijzen vroeg op ludieke en tegelijkertijd indringende wijze aandacht voor de beloningsverschillen toen zij eind 2016 het live radioprogramma Spitsuur presenteerde. Zij stopte voortijdig met het presenteren van het programma en liet haar mannelijke collega’s stomverbaasd en de luisteraars in verwarring achter. Aanleiding voor haar actie was de toen gepubliceerde Gender Gap Index waaruit blijkt dat vrouwen nog altijd minder verdienen. Gaat het salaris niet omhoog, dan het aantal gewerkte uren maar naar beneden, zo was de achterliggende gedachte. In enkele andere landen waren vergelijkbare acties.
Samen met collega Marlise Hamaker startte Grijzen daarna Expeditie Gender Gap, waarvoor zij onder meer diverse topmensen uit het bedrijfsleven interviewden, onder wie Shell-topvrouw Marjan van Loon. Zie
https://medium.com/gendergap

PwC: rapportages en interventies
PwC in de UK monitort en rapporteert jaarlijks over salarisverschillen. En helpt ook andere organisaties bij hun rapportage. Niet alleen worden de cijfers bijgehouden, ook wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken van de verschillen en worden naar aanleiding daarvan maatregelen genomen, zoals het aanpassen van het recruitment proces.
Ook bij PwC in Nederland is aandacht voor dit onderwerp, zie o.a. deze column:
https://www.pwc.nl/nl/themas/blogs/gaan-we-de-inkomenskloof-nu-een-keer-echt-dichten.html

Noorse voetbalbond én voetballers trekken salarissen gelijk
Mannelijke en vrouwelijke voetbalinternationals in Noorwegen krijgen sinds dit jaar dezelfde beloning
voor hun verrichtingen bij het nationale elftal. De voetbalbond heeft de salarispot vergroot. Maar ook de mannelijke internationals hebben bijgedragen, dooreen deel van hun inkomen uit commerciële activiteiten te doneren, om ervoor te zorgen dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is  weggenomen.
Salarissen van vrouwelijke internationals zijn al enkele maanden onderwerp van discussie in Europa. Vorige maand besloot de selectie van Denemarken een oefenduel met Nederland af te zeggen vanwege een salarisconflict met de voetbalbond.

“In Denemarken wordt nog onderhandeld en in de Verenigde Staten gaat het de goede kant op, maar wij zijn misschien wel het enige land waarin mannen en vrouwen gelijk worden behandeld”, zegt Joachim Walltin van de Noorse spelersvakbond. Caroline Graham Hansen, aanvalster van het nationale elftal, bedankt de mannen voor hun donatie. “Bedankt voor deze stap voor vrouwelijke atleten. Gelijkheid maakt het makkelijker om onze dromen na te jagen”, schrijft ze op Instagram.


Margo van Berkel, Senior Consultant D&I Company